Producent Chemii Budowlanej MEEX

Producent Chemii Budowlanej MEEX

Serwis dla Producenta Chemii Budowlanej MEEX miał na celu przede wszystkim przejrzyste przedstawienie bogatej oferty firmy. Ważna kwestią było także przygotowanie takiego układu strony, którego nawigacja będzie czytelna, gdzie internauta łatwo odnajdzie szukane przez siebie informacje.


PRZEBIEG PRAC
:

  • przygotowanie projektu graficznego, dokładnie odzwierciedlającego specyfikę prowadzonej działalności
  • wdrożenie systemu do zarządzania treścią stron www pozwalającego w prosty i szybki sposób na samodzielne dodawanie nowych podstron, wstawiania grafiki oraz innych elementów multimedialnych i interakcyjnych
  • uzupełnienie zawartości merytorycznej serwisu (zdjęcia, teksty, pliki do ściągnięcia, itp.)
  • Optymalizacja wdrożonego systemu pod kątem szybkości wyświetlania stron www, a także zmniejszenie obciążenia 'serwera', a co za tym idzie również wymagania dotyczące przepustowości (co wprost przekłada się na koszty usług hostingowych)
  • wprowadzenie systemu formularzy ofertowo-zamówieniowych pozwalających m.in. na gromadzenie w systemie danych przesyłanych za pomocą formularzy wraz z dodtkowymi informacjami dotyczącymi Internauty przesyłającego dane informacje

 

TECHNIKALIA

Zakres prac: konsulting, projekt graficzny, szablony (X)HTML/CSS/JS, system CMS.

Wykorzystane technologie, biblioteki programistyczne:

Język skryptowy PHP
System bazodanowy MySql
Język xHTML oraz System Kaskadowych Arkuszy Stylów

Język skryptowy JavaScript
'Technologia' Cufón
Biblioteka jQuery


OPTYMALIZACJA SERWISU - STUDIUM PRZYPADKU (CASE STUDY)

Pierwszym etapem (i ostatnim zarazem) było przeprowadzenie testów obciążeniowo-wydajnościowych oraz testów szybkości wczytywania nowo wdrożonego serwisu internetowego. Przeprowadzone testy zostały załączone do raportu końcowego przedstawionego Klientowi.

Następnie przeprowadzony został audty strony i jej elementów w celu wyeliminowania wąskich gardeł wpływających na szybkość 'wyświetlania' strony www. Audyt wykazał, że można zoptymalizować system na kilku jego poziomach m.in. poprzez:

  • wprowadzenie systemu cache-owania na kilku poziomach m.in. zmniejszyła się ilość zapytań do bazy danych
  • skompresowaliśmy pliki CSS (agregacja i optymalizacja plików CSS) oraz dokonaliśmy agregacji plików JS
  • wprowadziliśmy odpowiednie regulacje pamięci podręcznej po stronie klienta (m.in. poprzez manipulowanie nagłówkami związanymi z czasem wygaśnięcia danej zawartości strony)
  • zminimalizowaliśmy liczbę (połączeń) żądań HTTP (HTTP Requests) poprzez zmniejszenie ilości plików o które pyta przeglądarka (elementy pobierane są szeregowo tzn. po zakończeniu pobierania pierwszego przeglądarka zaczyna pobierać drugi, itd co znacznie wydłuża pełne wyświetlenie strony www)

Dzięki przeprowadzonym w systemie zmianą przyspieszyliśmy ładowanie strony meex.biz z 8,18 sekundy do 2,59 sekundy, co odpowiednio odpowiadało zmniejszeniu ilości ładowanych plików z 54 do 9 oraz  rozmiaru wszystkich plików z 384.1 KB do 279.5 KB.

Testy wydajnościowe natomiast nie tylko pokazały, że czas ładowania strony znacznie się zmniejszył, ale także wykazały, że zmniejszyło się obciążenie serwera generowane przez serwis www - po optymalizacji obciążenie spadło prawie o 42% w stosunku do wartości przed optymalizacją strony www - spadły więc wymagania dotyczące przepustowości, czyli transferu danych będących głównym czynnikiem wpływającym na koszty usług hostingowych.