Multi-Vortal Miejski wChrzanowie.pl

Multi-Vortal Miejski wChrzanowie.pl

"Multi-serwis" dostępny pod domenami wchrzanowie.pl, wtrzebini.pl oraz wlibiazu.pl jest przykładem realizacji Vortalu miejskiego łączącej w sobie możliwość aktywnego udziału społeczności powiatu chrzanowskiego oraz działalności lokalnych przedsiębiorców w ramach jednej platformy webowej.

WYMAGANIA PROJEKTOWE, STAWIANE CELE

  • kreacja przejrzystej i nowoczesnej szaty graficznej oraz logo tworzących wspólną rozpoznawalną w dłuższym czasie markę,
  • opieka nad serwisem od strony merytorycznej, redaktorskiej i administracyjnej,
  • wdrożenie systemu do zarządzania treścią (CMS) pozwalającego w dłuższej perspektywie na wprowadzanie coraz to nowych funkcjonalności poprzez jak najmniejsze nakłady czasowe (budowa modułowa),
  • realizacja w pierwszym etapie istnienia serwisu: katalogu firm, system ogłoszeń drobnych oraz forum,
  • wdrożenie systemu reklamy aktywnej pozwalającego na łatwe zarządzanie internetowymi kampaniami reklamowymi nawet wielu tysięcy dostawców wraz z systemem statystyk oraz kont o różnym poziomie dostępności poszczególnych informacji.

TECHNIKALIA

Zakres prac: konsulting, projekt graficzny, logo, szablony (X)HTML/CSS/JS, system CMS.

Wykorzystane technologie, biblioteki programistyczne:

Język skryptowy PHP
System bazodanowy MySql
Język xHTML oraz System Kaskadowych Arkuszy Stylów

Język skryptowy JavaScript
'Technologia' Cufón
Biblioteka jQuery MooTools - javascript framework


PRZEBIEG PRAC, STUDIUM PRZYPADKU (CASE STUDY)

[...]