Jak Pracujemy

Na przykładzie serwisu internetowego.

Przed rozpoczęciem prac staramy się dobrze poznać oczekiwania klienta związane z serwisem www.

Przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową - rozmawiając z klientem zadajemy mu szereg pytań, które z jednej strony pozwalają nam na precyzyjne określenie potrzeb, a z drugiej strony na zaproponowanie jak najlepszych rozwiązań.

Następnie przeprowadzana jest 'burza mózgów', której efektem jest przygotowanie wstępnej oferty (wraz ze specyfikacją) oraz harmonogramu, który swym zakresem obejmuje obie strony. Ponieważ wymagana jest współpraca po obu stronach, konieczne staje się wybranie po stronie zleceniodawcy osoby kontaktowej, która zarazem będzie osobą decyzyjną - po stronie naszego studia projektem będzie zarządzał koordynator (Project Manager).

Project Manager to osoba, która pośredniczy między technikami z Fenix Inspire a osobą wybraną do kontaktu ze strony Klienta - będzie swego rodzaju tłumaczem wymagań funkcjonalnych stawianych po stronie Klienta i tłumaczyć będzie m.in. techniczne aspekty projektu ze strony naszych 'specjalistów'.

 

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, cenimy jasne i przejrzyste dla obu stron zasady współpracy.

 

Przygotowana specyfikacja zawiera wiele istotnych danych, a każda jej część odpowiada za inny element serwisu - część dotyczy projektu graficznego, część 'bazy programistycznej' itp.

W pierwszej kolejności przygotowywany jest projekt graficzny, w między czasie wdrażany jest system zarządzania treścią (CMS). Po akceptacji projektu graficznego przechodzimy do kolejnego etapu w którym programujemy szablon (template) xHTML/CSS na jego bazie oraz oprogramowujemy go o elementy javascript, php itp. W niektórych przypadkach wymagane jest doprogramowanie dodatkowych funkcjonalności do CMS-a ustalonych w specyfikacji projektu.

Ostatnim etapem jest uzupełnienie serwisu o odpowiednie treści według ustalonej struktury oraz testy całości wdrożenia.

Oczywiście powyższy opis jest bardzo uogólniony a wraz z końcem projektu nie kończy się nasza praca, oferujemy pomoc techniczną, system szkoleń i wiele innych.

PODSUMOWANIE:

  • Analizujemy wymagania
  • Zbieramy informacje na temat funkcjonalności
  • Sugerujemy rozwiązania
  • Wdrażamy
  • Testujemy
  • Rozwijamy i serwisujemy